Privatumo politika

Bendra informacija

Šios Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises Jūs turite bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Jūsų asmens duomenų valdytojas, nustatantis Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra UAB „Ledima“ (toliau – Bendrovė) (juridinio asmens kodas: 305089881, buveinės registracijos adresas: Baltijos g. 5A, Kaunas, telefono Nr. +37068683878, el. pašto adresas: duomenu.apsauga@lemona.lt).

Svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes joje numatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums įsigyjant prekes mūsų internetinėje ir  fizinėje parduotuvėje, lankantis mūsų interneto svetainėje (https://www.ledima.lt) . Prašome reguliariai perskaityti aktualią šios Privatumo politikos versiją, nes ateityje jos turinys gali keistis.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų amžiaus, negali mūsų interneto svetainėje pateikti jokių savo asmens duomenų. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų amžiaus, prieš pateikdami savo asmens duomenis mūsų interneto svetainėje turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų atstovų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

Žemiau pateikiama informacija apima šiuos duomenų tvarkymo tikslus: elektroninę prekybą;  komunikaciją elektroniniu paštu; slapukų naudojimą.

Elektroninė prekyba

Elektroninės prekybos tikslu tvarkysime tuos Jūsų duomenis, kuriuos pateiksite registracijos metu, taip pat tuos duomenis, kuriuos gausime Jums atliekant prekių įsigijimą, įskaitant informaciją apie Jūsų įsigytas prekes bei su apmokėjimu susijusius duomenis. Jeigu registracijos metu nepateiksite savo asmens duomenų, negalėsime Jūsų identifikuoti ir parduoti Jums prekių.

Kai susikuriate savo paskyrą mūsų interneto svetainėje, prašome Jūsų pateikti šiuos asmens duomenis – vardą, pavardę, prisijungimo vardą, elektroninio pašto adresą, slaptažodį, telefono numerį. Jeigu susikūrę paskyrą mūsų interneto svetainėje įsigyjate prekių, prašome Jūsų pateikti sąskaitos gavimo adresą ir su prekių pristatymu susijusią informaciją: pageidaujamas pristatymo laikas, kita kurjeriui aktuali informacija, įgalioto asmens atsiimti prekes asmens duomenys, kurie reikalingi mums, kad galėtume įvykdyti Jūsų užsakymą ir pristatyti prekes arba nurodyti prekių atsiėmimo vietą.

Slapukų naudojimas

Slapukas (angl. Cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris yra įrašomas į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų yra naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.